EDI Lagerhotell

Et moderne WMS (Warehouse Management System) system for administrasjon og drift av lager og lagerutleie. Løsningen er spesiellt designet for 3PL (Third-Party Logistics).

Funksjonalitet

En typisk EDI-Lagerhotell installasjon består av EDI-Lagerhotell grunnmodul og tilleggsmoduler. I grunnmodulen ligger all nødvendig funksjonalitet for administrasjon og drift av lager og lagerutleie.

warehouse-storage-icon-221

Lager og lagerstruktur.

Fleksibel definisjon av lager og lagerstruktur. Reol lager, bulklager etc. Flere lager – lagerbygg.
produsent2

Kunder og Produsenter.

Ivaretar alle kunder og produsenter (leverandører) med deres varesortiment (vareregister) og hvem som eier varepartier på lager til enhver tid. Enkle rutiner for å endre/skifte eier av vareeier på lager. Gode beholdnings oversikter, sporingsrutiner og statistikk.
varemottak3

Varemottak

Løsningen har gode rutiner for varemottak; manuellt og elektronisk varemottak samt skanning. Mulighet for elektronisk tilkobling til vekt og vektavlesing med automatisk beregning av brutto/netto.
icon-admin4

Lageradministrasjon

Gode rutiner for å holde orden på lager – flytting av paller/varepartier, lagertelling etc.
Ordreuttak5

Uttaks ordre

Elektroniske (EDI-Fakt) og manuelle uttaksordre, helpall håndtering (skanning), plukklager – plukkrutiner (skanning), Pakkseddel_Nivå_3
faktura6

Fakturering.

Automatisk fakturering av lagerleie og 3PL – tjenester. Kunde avtaler. Intgrasjon mot 15 ERP systemer. Mulighet for 3PL fakturering for kunde.

Løsningen tilpasses / bygges ut med tilleggsmoduler etter behov.

Moduler i EDI-Lagerhotell

Varemottak.

 • Skanning av varer innpå lager. Støtter både GS1 standard strkkode og produsent spesifikk strekkode.
 • Kontrollskanning av varepartier.
 • Lagerplassering.

Uttak av varer fra lager.

 • Skanning – SSCC
 • Ordre uttak – skanning.
 • Friplukk – Skanning.
 • Plukk lager – plukk rutiner.

Lager admin.

 • Flytting på lager – skanning.
 • Lagertelling – skanning.

Fraktbrev Modul.

 • Lag fraktbrev automatisk ut fra uttak fra lager.
 • Lag fraktbrev manuellt.
 • Elektronisk signering av fraktbrev med Signatur Pad.
 • Søk på fraktbrev/fraktbrev nummer.
 • Genererer fraktbrevnummer fra GS1 Leverandørnummer.

EDI – Eletroniske meldinger på EDIFAKT format.

 • Motta EDIFAKT ordre og utfør ordren på vegne av din kunde – ORDERS.
 • Send ordrebekreftelse kunde/mottaker – ORDERSP.
 • EDI ordren kobles opp mot plukkrutine i EDI-Lagerhotell hvor ordre effektueres.
 • Send Pakkseddel nivå 3 til kunde/mottaker

 • Send Varemottak til kunde – RECADV
 • Beholdningsrapport – pr. dato – INVRPT

Dokumenthåndterings Modul.

 • Gir mulighet til å linke dokumentasjon (dokumenter og bilder) til varemottak og uttaks ordre.
 • Kan kobles til dokumentskanner.

NLP – Norsk Lastbærer Pool AS Modul.

 • Genererer transaksjoner til NLP ut fra fraktbrev.
 • Elektronisk overføring – http.
 • Tilknyttet din kunde – oppdaterer din kundes konto hos NLP.

Toll Lager Modul.

 • Modul for lager med tollagerbevilling.
 • Genererer godsnummer ut fra tollagernummer på varemottak.
 • Oversikt over varer på tollager med med lagerplassering og status (Import, Export, Transit)

Landingsseddel Modul.

 • Genererer Landingssedel ut fra varemottak – landing.
 • Enkel splitting av varemottak(landing) til flere sedler ut fra salgslagets splitte kriterier.
 • Elektronisk overføring til salgslag – Norges Råfisklag  / SUROFI / Vest-Norges Fiskesalgslag.

Nortura Modul.

 • For lager som har Nortura Reguleringslager avtale.
 • Elektronisk medingsutveksling med Nortura på XML format.
 • Ordre og skrottmottak fra Nortura, skanning  for skrottlapp-kopiering/innfrysing/pakking.
 • Veierutiner.
 • Ekspederingordre fra Nortura – skanning.
 • Rutiner for ovrføring av varemartier mellom reguleringslager.
 • Sporing på skrottnivå.

EDI-Autosend Modul.

 • Modul som automatisk lager og sender beholdningsrapporter til dine kunder på E-Mail.
 • I kundeprofilene definerer du hvilke kunder som skal motta rapporter og på hvilke ukedager rapporene skal sendes.
 • Rapportene sendes som vedlegg til E-mail – på PDF-format, Excel Format eller begge deler.
 • Rapportgeneratoren installeres på en server eller PC i ditt nettverk, og her definerer du når på døgnet rapportene skal lages og sendes.

EDI-Remote Modul.

 • Gir dine kunder tilgang til sine data – beholdningsrapporter – i din database når de måtte ønske .
 • Settes opp med kundenr, brukernavn og passord.
 • Anbefales installert på en terminalserver i ditt nettverk.

EDI-Produktmerke Modul.

 • Merking av kartonger på en produksjonslinje.
 • Benytter kundens vareregister.
 • Søtter etikettaplikatorer basert på Intermec / LexOnline.

EDI-Fakturamodul EHF.

 • Utvidet funksjonalitet av vår standard fakturamodul.
 • Støtter EHF-Faktura.
 • Støtter vedlegg til faktura – dokument, bilder – dokumentskanner.
 • Forbedret og utvidet fakturabehandling – utskrift av faktura og sending av faktura på E-mail.