Velkommen til EDI-Systems AS

Leverandør av IT-løsninger for drift og administrasjon av lager og lagerutleie

WMS for 3. Parts Logistikk

Vi leverer også løsninger for

Kvalitets registrering pelagisk industri

Egenkontroll / Råstoffkontroll for fiskeindustrien

Mottakskontroll for Fiskeridirektoratet