Velkommen til EDI-Systems

Vi leverer IT-løsningene du trenger for drift og administrasjon av lager og lagerutleie

WMS for 3. Parts Logistikk

Fra 1. januar 2021 har vi blitt en del av Maritech Systems AS

Vi leverer også løsninger for

Kvalitets registrering pelagisk industri

Egenkontroll / Råstoffkontroll for fiskeindustrien

Mottakskontroll for Fiskeridirektoratet